ศูนย์รวมงานป้าย ครบวงจร

ตอบโจทย์งานโฆษณาทุกรูปแบบที่คุณต้องการ

ดูตัวอย่างผลงาน

About Us

เราเป็นผู้ผลิตและออกแบบ สื่อโฆษณา เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น งานไวนิล สติกเกอร์ อักษรโลหะ ตู้ไฟ งานสิ่งพิมพ์ ทั้งระบบ offset และ on demand เช่น ฉลากสินค้า โปสเตอร์ โบชัวร์ ชุดนิทรรศการ ฯลฯ
เรายินดีให้คำปรึกษาการใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
หากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่ต้องการงานโฆษณาที่แตกต่าง โดดเด่นเหนือคู่แข่งในราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ นึกถึงเรา
บริษัทโปรซายน์ แอนด์ มีเดีย จำกัด

PRODUCT & SERVICE

งานทำหนังสือ-สื่อสิ่งพิมพ์
งานไวนิลและติดตั้ง
งานStandy
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานบูธนิทรรศการ
งานไวนิลและติดตั้ง
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานนามบัตร
งานบูธนิทรรศการ
งานออกแบบ
งานแผ่นพับ
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานฉลากสินค้า
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานแลปรถ
งานซุ้มและฉากเวที
งานตัวอักษรพลาสวูด
งานตู้ไฟ
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานบูธนิทรรศการ
งานสติ๊กเกอร์
งานติดตั้งป้าย
งานสติ๊กเกอร์
งานบูธนิทรรศการ
งานป้ายพร๊อพ-ป้ายคำพูด
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานฉลากสินค้า
งานไวนิลและติดตั้ง
งานไวนิลและติดตั้ง
งานบูธนิทรรศการ
งานออกแบบ
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานไวนิลและติดตั้ง
งานฉลากสินค้า
งานบูธนิทรรศการ
งานออกแบบโลโก้สินค้า
งานสติ๊กเกอร์
งาน Standy
งานติดตั้งป้ายคัทเอาท์
งานไวนิลและติดตั้ง
งานฉลากสินค้า
งานติดโฟมบอร์ด
งานตู้ไฟ
งานป้ายเหล็กซิงค์
งานบูธนิทรรศการ
งานออกแบบ
งานสติ๊กเกอร์
งานไวนิลและติดตั้ง
งานออกแบบโลโก้
งานสติ๊กเกรอ์รีมูฟ
งานบูธนิทรรศการ
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานบอร์ดประชาสัมพันธ์
งานไวนิลและติดตั้ง
งานออกแบบเมนู
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานตู้ไฟ
งานออกแบบติดตั้ง Indoor
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานตู้ไฟ
งานป้ายแบ็คดรอป
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานฉลากสินค้า
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานสติ๊กเกอร์
งานบูธนิทรรศการ
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานตู้ไฟ
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานบูธนิทรรศการ
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานตู้ไฟ
งาน Standy
งานสติ๊กเกอร์
งานป้ายแบนเนอร์
งานป้ายอักษรโลหะและอะครีลิค
งานปริ้นท์ภาพบนผ้าCanVas

2306 +

Likes

52 +

Feedbacks

2300 +

Awards

Contact Us

แยกศรีชุม ทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 53 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 054-224780 , 061-296-2423 , 062-824-2265
Fax : 054-018316